Remigiusz Plawgo

Według nas architektura nie polega jedynie na stworzeniu budynku. Architektura to tworzenie interakcji międzyludzkich oraz dialogu ludzie↔otoczenie. Ponad to ważne jest, aby przestrzeń pozwalała na efektywne i komfortowe realizowanie zaprojektowanych funkcji. Wierzymy, że nasze projekty ukształtują jakość życia użytkowników budynku oraz mieszkańców otaczającej je przestrzeni.

Przykładowe projekty domów: